Przejdź do treści
hero

Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy serwisu https://www.lipinski.pl/ (dalej „SERWIS”) prowadzonego przez:

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SPÓŁKA JAWNA JAN I IRENA WNUK LIPIŃSCY W KONARZYNACH prowadzącego działalność gospodarczą jako „ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SPÓŁKA JAWNA JAN I IRENA WNUK LIPIŃSCY W KONARZYNACH” z siedzibą w Konarzynach (ul. Szkolna 2, 89-607 Konarzyny) która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) i której nadano numer NIP 5552009881 oraz REGON 220157599.

(zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”)

DANE OSOBOWE

W przypadku skorzystania z dostępnych na SERWISIE formularzy lub przesłania korespondencji na adres alicja7lipinska@gmail.com lub inny z domeny lipinski.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

 • ADMINISTRATOR Twoich danych osobowych to: ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SPÓŁKA JAWNA JAN I IRENA WNUK LIPIŃSCY W KONARZYNACH
 • Kontakt z ADMINISTRATOREM: We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się za pośrednictwem, e-mail: alicja7lipinska@gmail.com telefon: 601 756 235, pisemnie: ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SPÓŁKA JAWNA JAN I IRENA WNUK LIPIŃSCY W KONARZYNACH,
  ul. Szkolna 2, 89-607 Konarzyny.
 • Podstawa i Cel do przetwarzania Twoich danych osobowych: Twoje dane są przetwarzane w celu złożenia oferty lub wykonania umowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe: podmioty zapewniające obsługę księgową przedsiębiorstwa, podmioty zapewniające obsługę prawną przedsiębiorstwa, upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy, podmioty dokonujące przewozu produktu oraz świadczące obsługę płatności. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat w celu rozpoznania Twoich roszczeń lub zapewnienia Ci obsługi posprzedażowej.
 • Twoje prawa, czyli przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopiiprawo do sprostowania (poprawiania) swoich danychprawo do żądania usunięcia danychprawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegoprawo do przenoszenia danych.
 • Jak skorzystać z przysługujących Ci praw: w celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: alicja7lipinska@gmail.com, zadzwoń pod numer: 601 756 235
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
  • podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne
  • podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy
 • Informacja o braku podania danych:
  • możemy odmówić złożenia oferty
  • możemy odmówić zawarcia umowy

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami ochrony bezpieczeństwa.